Audyt nieruchomości

Kompleksowo, wielopłaszczyznowo przeanalizujemy wszystkie aspekty funkcjonowania nieruchomości w zakresie uzgodnionym z właścicielem.

Po badaniu nieruchomości przedstawimy konkretne wnioski oraz wytyczne dotyczące przede wszystkim optymalizacji kosztów eksploatacyjnych budynku oraz wskażemy możliwości uzyskania najlepszych źródeł przychodu.

Audyt nieruchomości przeprowadzamy w obszarach:

  • stanu technicznego nieruchomości w tym audytu energetycznego,
  • poziomu kosztów eksploatacyjnych,
  • poziomu przychodów z nieruchomości (analiza czynszów, ilości i jakości najemców),
  • zagadnień formalno-prawnych.

Audyt jest procesem, który pozwala wychwycić nieprawidłowości oraz pozwala na wprowadzenie konstruktywnych zmian w funkcjonowaniu nieruchomości.

Celem audytu jest niezależne i obiektywne spojrzenie na nieruchomość oraz przedstawienie wniosków i  zaleceń właścicielowi, które są niezbędne, aby zmaksymalizować przychody z nieruchomości.

W celu przygotowania szczegółowej oferty serdecznie zapraszamy do kontaktu.