Strefa mieszkańca

W celu zapewnienia naszym klientom maksymalnej wygody korzystamy z nowoczesnych narzędzi dedykowanych do zarządzania nieruchomościami. Możliwość komunikacji z właścicielami lokali realizujemy również poprzez e- kartotekę Weles3. Jest to aplikacja internetowa która umożliwia dostęp każdego właściciela lokalu do swojej kartoteki.

Po zalogowaniu do systemu można:

  • sprawdzić numer rachunku bankowego na który należy dokonywać wpłat
  • sprawdzić wysokość miesięcznej zaliczki
  • sprawdzić listę swoich wpłat i bieżące saldo lokalu
  • wymienić sie opiniami na forum mieszkańców
  • przeczytać informacje związane z nieruchomością

Do systemu mogą zalogować się użytkownicy (właściciele i lokatorzy), którzy posiadają stosowne uprawnienia. Login i hasło do systemu zostały przekazane Państwu przez administratora nieruchomości.

Strefa mieszkańca

W przypadku problemów z logowaniem do systemu prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy z administratorem Państwa nieruchomości.